Houtvergasser

Verwarmen met hout wordt als duurzaam beschouwd doordat de CO2 welke vrij komt bij de verbranding van het hout, al opgenomen is door de boom waaruit het hout afkomstig is. Voorwaarde hierbij is wel dat de kachel waarin het hout verbrand wordt van een deugdelijke constructie is waardoor er zo veel mogelijk warmte nuttig gebruikt wordt en waarbij de uitstoot van fijn stof zo laag mogelijk is.

Een systeem waarbij bovenstaande voorwaarden behaald worden is bij de Walltherm Houtvergasser. Deze kachel, welke aangesloten wordt op de verwarmingsinstallatie, is voorzien van 2 verbrandingskamers waarbij er in de bovenste verbrandingskamer een normale vlam brand welke zorgt voor de warmte in het vergassingsproces. Indien deze vlam in de bovenste branderkamer voldoende temperatuur levert wordt het hout vergast naar de onderste verbrandingskamer toe.In deze onderste verbrandingskamer worden de houtgassen verbrand in plaats van het hout.

Op deze manier wordt er een vrij hoge temperatuur behaald waarbij weinig fijn stof geproduceerd wordt. Deze gassen met een hoge temperatuur worden door middel van natuurlijke trek door een warmtewisselaar gehaald waardoor de opgewekte energie afgestaan wordt aan het verwarmingswater (of aan de ruimte lucht).

Doordat de kachel in een keer te vol gedaan kan worden met 5 kg hout, dient de energie uit deze 5 kg uit ook ergens opgeslagen te worden. want deze hoeveelheid energie is nooit direct te voorzien in het gebouw. Hiervoor is het noodzakelijk dat deze houtvergasser aangesloten worden op een buffervat van minimaal 850 liter. De opgeslagen warmte kan hierna geleidelijk aan ontrokken worden voor verwarming van warm water en verwarming.

Benieuwd hoe interessant een houtvergasser kan zijn in uw situatie, vraag dan een duurzaam advies aan bij Kolsters. Kijk voor meer informatie hierover op: Duuzaam Advies