Water-water warmtepomp

Warmtepompen zijn te onderscheiden in 2 varianten, namelijk: Een lucht-water warmtepomp & een water-water warmtepomp. In dit artikel lichten we in het kort de werking toe van een water-water warmtepomp.

De werking van een warmtepomp is het zelfde als een koelkast; er wordt namelijk ergens energie onttrokken (bron) om deze vervolgens ergens anders weer af te staan (afgiftesysteem). Dit proces gebeurt door middel van een koudemiddel welke de eigenschap heeft dat deze bij een hoge druk een lage druk een lage temperatuur heeft, en bij een hoge druk een hoge temperatuur. Dus door er energie in te stoppen bij een lage druk (dus een bron met een lage temperatuur) en daarna het koudemiddel op druk te zetten met een compressor, is het mogelijk om deze energie af te staan aan een afgiftesysteem met een wat hogere temperatuur.

Een water-water warmtepomp heeft als bron een watergevoerd systeem, hierin zijn verschillende variaties mogelijk. Overal waar energie uit te halen is, kan functioneren als een bron. In de bebouwde omgeving wordt er voornamelijk een type bron gebruikt, namelijk een verticale aardwarmte collector.
Deze verticale aardwarmte collector bestaat uit verticale bodemwisselaars gemaakt van PE slangen. Door deze slangen stroomt een mengsel van water & glycol, dit mengsel wordt door de energie in het grondwater opgewarmd tot ongeveer 8’C. Bij grotere vermogens (dus grotere gebouwen) wordt er geen gebruik meer gemaakt van PE slangen, maar dan wordt er direct grondwater opgepompt waar de energie uit onttrokken wordt. Het water-glycol mengsel stroomt door de bronzijde van de warmtepomp en staat hier de energie af aan het koudemiddel, waarna dit mengsel weer met 4’C terug de bodemwisselaar in wordt gepompt. Het koude middel wordt op druk gebracht door een compressor waardoor deze een hogere temperatuur krijgt. Zo kan deze energie op zijn beurt afgegeven worden aan bijvoorbeeld de vloerverwarmingsinstallatie (afgiftesysteem).

Een warmtepomp kan heel interessant zijn, echter is hierbij wel erg belangrijk dat zowel de bron, warmtepomp en afgiftesysteem perfect op elkaar gedimensioneerd en ingeregeld zijn. Het is dus belangrijk dat er met de juiste expertise naar een dergelijke installatie gekeken wordt. Mochten er hierbij fouten gemaakt worden, dan kan het rendement van de warmtepomp dermate verslechteren dat de gehele installatie veel meer energie gaat gebruiken als daadwerkelijk nodig is.

Benieuwd welk type warmtepomp heet best past in uw situatie, en hoe interesant deze is qua energiekosten, vraag dan een duurzaam advies aan bij Kolsters. Kijk voor meer informatie op: Duurzaam Advies